Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (22/36)