Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (21/36)