Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (3/36)