Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (19/36)