Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (17/36)