Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (16/36)