Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (15/36)