Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (14/36)