Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (13/36)