Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (12/36)