Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (11/36)