Regionálna konferencia Banská Bystrica 4.12. (2/36)