Prvá konferencia Operačný program Zdravotníctvo v projektoch

Začiatok akcie: 4. 11. 2010 - 09:00:00
Koniec akcie: 4. 11. 2010 - 14:00:00

Pod záštitou ministra zdravotníctva sa uskutoční 1. ročník konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Liečba kardiovaskulárnych ochorení. Podujatie sa bude konať v hoteli DIXON v Banskej Bystrici 4. novembra 2010. Zamerané bude na prezentáciu regionálnych dopadov úspešne zrealizovaných projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Je určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia a odbornú a laickú verejnosť.

Výber z programu

► prezentácia projektu Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. s názvom „Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti" - MUDr. Gabriela Kaliská, CSc, F.E.S.C.

► prezentácia projektu KARDIOCENTRA NITRA, s.r.o. s názvom „Nákup angiografického prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie" -      MUDr. Marián Hranai

► prezentácia projektu Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. s názvom „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH, a.s." -        MUDr. František Sabol, PhD.

Na konferencii sa možno prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy: karolina.havlickova@health.gov.sk, resp. tel.: 02/ 59 373 202 najneskôr do 22. októbra 2010. Oznámte nám: meno účastníka, názov organizácie, adresu organizácie, email a telefonický kontakt. Kapacita prednáškovej sály je limitovaná. Uprednostnení budú účastníci, ktorí sa zaregistrovali skôr. Účasť na konferencii, občerstvenie a obed pre účastníkov sú bezplatné.

Bližšie informácie nájdete tu.