Národná konferencia Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013

Začiatok akcie: 11. 11. 2008 - 09:00:00
Koniec akcie: 11. 11. 2008 - 17:00:00

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti dňa 11. novembra 2008 v Bratislave, hotel Crowne Plaza od 9,00 hod. do 17,00 hod. realizuje

 

                                             Národnú konferenciu

               Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013


záštitu prevzal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.


Odborné zameranie konferencie:
► Informatizácia spoločnosti na Slovensku a Operačný program Informatizácia spoločnosti
► Štúdie uskutočniteľnosti, ich význam a výstupy
► Štart výziev na predkladanie projektov a začiatok implementácie OPIS
► eGovernment, eCulture a skúsenosti zo zahraničia

Účasť na konferencii je bezplatná, požaduje sa potvrdená registrácia.

Viac informácií k dispozícii na www.opis.gov.sk