Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ

Začiatok akcie: 22. 4. 2009 - 09:00:00
Koniec akcie: 22. 4. 2009 - 16:00:00

V rámci 8. ročníka výstavy regionálnych príležitostí a regionálneho rozvoja „PRO REGION 2009“ organizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu konferenciu pod názvom:

       „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ“

Miesto konania konferencie: Hotel LUX, Banská Bystrica
Termín konania konferencie: 22. apríl 2009 od 9: 00 hod.

Konferencia bola spolufinancovaná prostredníctvom prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie         Prezentácie