Je možné pri rekonštrukcii verených priestranstiev prostredníctvom Regionálneho operačného programu robiť rekonštrukčné úpravy aj na parcelách, ktoré zasahujú do extravilánu?

Programový manuál ROP nestanovuje pre tieto typy aktivít podmienku v tom zmysle, že by malo ísť iba o zastavané územie obce. Aktivity je možné realizovať aj v extraviláne.