V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás chcem požiadať o zaslanie harmonogramu vyhlasovania výziev k ROP.

Odporúčame Vám navštíviť informačný portál www.nsrr.sk, kde v sekcii „aktuálne výzvy“ nájdete harmonogram výziev pre rok 2008.