"Existuje nejaká možnosť získania finančných prostriedkov z ROP pre občianske združenie z fondov EU na výstavbu dreveného oddychového altánku v Národnom parku Nízke Tatry?

Občianske združenia v rámci ROP v rámci cestovného ruchu nie sú oprávnenými žiadateľmi.