"Može obec, ktorá je v kohéznom póle rastu žiadať finančné prostriedky z fondov Unie na výstavbu úplne novej cesty ktorá bude viest k druhej obci - tá je tiež v kohéznom póle rastu? Je obec oprávneným žiadateľom z ROP, prioritnej osi 5?

Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 5 ROP je iba VÚC.