Môže obec rekonštruovať škôlku? Je tam limit na žiakov??

Materské školky nemajú stanovený limit podľa počtu žiakov, rozhodujúci je širší kontext kritérii, ktoré sú obsahom Programového manuálu ROP. V prípade predškolských zariadení ide predovšetkym o dlhodobú udržatelnosť investície a demografický vývoj.