Ak má škola v rámci komplexného projektu na zateplenie v rozpočte navhrnuté zvlášť jednotlivé položky (zateplenie, interiérové a technické vybavenie školy, stavebno-technická dokumentácia, implementačný manažment, verejné obstarávanie), je možné urobiť ve

Riadiaci orgán pre ROP odporúča rozdeliť verejné obstarávanie na obstarávanie samostatných činností, napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, vybavenie školy, IKT vybavenie a podobne.