Na čo je zameraný Operačný program Bratislavský kraj?

Operačný program Bratislavský kraj je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.