Na čo je zameraný Operačný program Zamestnanosť a sociálna infraštruktúra?

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je zameraný na rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálnu inklúziu a budovanie kapacít. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.