Na čo je zameraný Operačný program Zdravotníctvo?

Operačný program Zdravotníctvo je zameraný na zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia v rámci zdravotníckej infraštruktúry. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo zdravotníctva SR.