Na čo je zameraný Operačný program Informatizácia spoločnosti?

Operačný program Informatizácia spoločnosti je zameraný na rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysokovýkonnej vedomostnej ekonomiky. Riadiacim orgánom operačného programu je Úrad vlády SR.