Na čo je zameraný Regionálny operačný program?

Regionálny operačný program je zameraný na zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch. Riadiacim orgánom Regionálneho operačného programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.