Aká je výška finančnej sumy, ktorú bude mať Slovensko v programovom období 2007 - 2013 k dispozícii na realizáciu cieľov regionálnej politiky?

Na všetky operačné programy a priority bude mať Slovenská republika k dispozícií sumu 11 360 619 950 eur v bežných cenách.