Koľko a aké operačné programy sú definované v NSRR?

Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované prostredníctvom 11 operačných programov (OP) v rámci jednotlivých cieľov politiky súdržnosti EÚ. NSRR definuje nasledovné operačné programy:

 • Regionálny operačný program
 • OP Životné prostredie
 • OP Doprava
 • OP Informatizácia spoločnosti
 • OP Výskum a vývoj
 • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • OP Zdravotníctvo
 • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • OP Vzdelávanie
 • OP Technická pomoc
 • OP Bratislavský kraj