Čo je to NUTS? Rozdeľuje sa nejako?

Na posudzovanie a hodnotenie potrieb regiónov, ako aj na určenie vhodnosti jednotlivých nástrojov regionálnej politiky EÚ pre konkrétne regióny sa používa metodika NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)-Územná štatistická jednotka, vytvorená Štatistickým úradom Európskej únie. Metodika NUTS sa využíva na štatistické monitorovanie a analyzovanie sociálnej a ekonomickej situácie v regiónoch spoločenstva.

Regióny sú na základe systému NUTS rozdelené na 5 kategórií (NUTS I - Slovensko, NUTS II - Bratislavský kraj, západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko, NUTS III - kraje Slovenska, NUTS IV - okresy Slovenska, NUTS V - obce Slovenska).