Aký kompetentný orgán môžem kontaktovať za účelom získania informácií ohľadom zavedenia širokopásmového internetu v odľahlejších obciach prostredníctvom podpory zo štrukturálnych fondov EÚ?

Odporúčame Vám kontaktovať Úrad vlády SR, ktorý je riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti. Všetky kontakty nájdete na informačnom portáli www.nsrr.sk v sekcii "kontakty" a v podsekcii "riadiace orgány".