Ktorý orgán plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti?

Úlohu sprostredkovateľského orgánu Úradu vlády SR ako riadiaceho orgánu pre OP IS plní Ministerstvo financií SR a Ministerstvo kultúry SR.