Je možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci urýchlenia rozšírenia internetu aj do týchto časíi Slovenska? Je možnosť podať žiadosť o nenavratný finančný príspevok v rámci urýchlenia rozšírenia internetu?

Sme firma poskytujúca internet, uvažujeme o našom rozšírení na základe samostatných stožiarov, ktoré by boli zásobované elektrickou energiou kombinácie veternej elektrárne a solárneho panelu a umiestnené na jednotlivých kopcoch nášho regiónu, aby sme mohli pokryť aj miesta, kde v tomto období prístup k internetu nie je, resp. je iba dial up, čo nie je pre úroveň digitalizácie informácii dostačujúce.Je možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci urýchlenia rozšírenia internetu aj do týchto častí Slovenska? Je možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci urýchlenia rozšírenia internetu?

Čerpať príspevok na uvedený účel je možné prostredníctvom operačného programu Informatizácia spoločnosti. Implementačným orgánom pre OPIS je Ministerstvo financií SR, dovoľujeme si odporúčať Vám, aby ste sa obrátili na sekciu informatizácie spoločnosti MF SR.

Kontakty na MF SR ako aj ďalšie informácie o OP IS nájdete na informačnom portáli www.nsrr.sk.