Ktorý orgán plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj?

Riadiacim orgánom Operačného programu Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a sprostredkovateľským orgánom je Bratislavský samosprávny kraj.