Ktorý orgán plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Vzdelávanie?

Riadiacim orgánom Operačného programu Vzdelávanie je Ministerstvo školstva SR a úlohu sprostredkovateľského orgánu plnia Agentúra Ministerstva školstva SR pre štruktrurálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR.