Kde sa dajú nájsť informácie o cezhraničnej spolupráci SK-HU?

Všetky potrebné informácie o cezhraničnej spolupráci SK-HU nájdete na internetovej stránke www.nfu.hu. Riadiacim orgánom pre tento Operačný program je Národná rozvojová agentúra v Maďarsku.