V roku 2005 bol vypracovaný Zoznam sociografického mapovania rómskych osád. Kde je možné nájsť aktuálny zoznam obcí s rómskymi osídleniami?

Odporúčame Vám obrátiť sa na Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity SR, kde Vám podrobne vysvetlia komplexný prístup k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít.