Current initiatives

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove

Operational programme: Vzdelávanie
10. 4. 2013

Regenerácia sídiel v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

Operational programme: Bratislavský kraj
27. 3. 2013

Regenerácia sídiel v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

Operational programme: Regionálny operačný program
27. 3. 2013

Podpora kvality vysokých škôl

Operational programme: Vzdelávanie
18. 3. 2013

Ochrana ovzdušia

Operational programme: Životné prostredie
25. 2. 2013

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Operational programme: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
22. 2. 2013

Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Operational programme: Regionálny operačný program
15. 2. 2013

Moderné gymnázia v Bratislavskom kraji

Operational programme: Vzdelávanie
31. 1. 2013
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>