Národný projekt: Rozvoj elektronických služieb súdnictva

Operational programme: Informatizácia spoločnosti
Priority axis: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Measure: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Initiative validity: from 19. 8. 2013 to 20. 11. 2013
Initiative code: OPIS 2013/1.1/68 NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 19. 08. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Rozvoj elektronických služieb súdnictva“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS 2013/1.1/68 NP