Národný projekt: Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku

Operational programme: Informatizácia spoločnosti
Priority axis: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Measure: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Initiative validity: from 9. 8. 2013 to 11. 11. 2013
Initiative code: OPIS-2013/1.1/65-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 09. 08. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/65-NP