News

<< < 2 3 4 5 6 7 > >>

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 7.1 - december 2015

Operational Programme: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
16. 12. 2015

Komplexná pripomínacia informačná a reklamná kampaň.

Operational Programme: Technická pomoc
V novembri sa začala reklamná kampaň, ktorej cieľom bolo približovať, ozrejmovať a vysvetľovať pomoc, ktorú nám ponúka EÚ v rámci Národného strategického referenčného rámca a jeho operačných programov prostredníctvom implementácie projektov podporených z fondov EÚ za celé programové obdobie 2007-2013.
15. 12. 2015

Skončila sa Roadshow 2015 Úradu vlády SR

Operational Programme: Technická pomoc
14. 12. 2015
11. 12. 2015

Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015

Operational Programme: Životné prostredie
10. 12. 2015
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>