Vedomostná ekonomika - Informatizácia spoločnosti

Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2 Informatizácia spoločnosti
Platnosť výzvy: od 4. 8. 2008
Kód výzvy: OPBK/2008/2.2/02

Výzva vyhlásená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre Operačný program Bratislavský kraj:

OPBK/2008/2.2/02