Aktuálne výzvy

Filtračný formulár
<< < 12 13 14 15 > >>
3. 4. 2009
3. 4. 2009

Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
26. 3. 2009

Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
24. 3. 2009

Priame zadanie – národný projekt

Operačný program: Vzdelávanie
23. 3. 2009

Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

Operačný program: Regionálny operačný program
16. 3. 2009

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný program: Životné prostredie
11. 2. 2009

Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Operačný program: Životné prostredie
11. 2. 2009

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný program: Životné prostredie
11. 2. 2009

Národný projekt: Elektronické služby katastra nehnuteľností

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
30. 1. 2009

Národný projekt: IS registra fyzických osôb

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
30. 1. 2009

Národný projekt: IS identifikátora fyzických osôb

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
30. 1. 2009

Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
19. 12. 2008

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Operačný program: Regionálny operačný program
11. 8. 2008

Vedomostná ekonomika - Inovácie a technologické transfery

Operačný program: Bratislavský kraj
4. 8. 2008
<< < 12 13 14 15 > >>