Aktuálne výzvy

Filtračný formulár
<< < 11 12 13 14 15 > >>

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
25. 5. 2009

Národný projekt: Elektronické služby katastra nehnuteľnosti – ZB GIS

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
7. 5. 2009

Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

Operačný program: Životné prostredie
7. 5. 2009

Ochrana ovzdušia

Operačný program: Životné prostredie
7. 5. 2009

Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Operačný program: Životné prostredie
7. 5. 2009

Ochrana pred povodňami

Operačný program: Životné prostredie
7. 5. 2009
4. 5. 2009

Infraštruktúra vzdelávania

Operačný program: Regionálny operačný program
4. 5. 2009

FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
6. 4. 2009

FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
6. 4. 2009

FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
6. 4. 2009
<< < 11 12 13 14 15 > >>