Brusel odobril Národný strategický referenčný rámec

  • Dátum: 3. 9. 2007

„Mám veľmi radostnú správu pre Slovensko.“ Týmito slovami sa prihovoril minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek zástupcom médií na tlačovej konferencii 17. augusta a dodal: „Brusel potvrdil pred hodinou Národný strategický referenčný rámec pre Slovensko.“ Tým sa ukončil zložitý rokovací maratón, ktorý sa začal po 6. decembri 2006, keď vláda SR revidovala počet operačných programov a ich priority určené predošlou vládou a poslala upravený NSRR do Bruselu. Európska komisia po dôkladnej analýze vo svojich expertných skupinách predložila SR pripomienky 27. februára v Bratislave. Päť mesiacov trvali rokovania, kým sa harmonizovali predstavy oboch strán. V hre bolo 11,36 mld. Eur (pri aktuálnom kurze 383,5 mld Sk). Slovensko sa ocitlo v hlavnom pelotóne krajín, ktorým EK odobrila strategické rozvojové dokumenty – v letných týždňoch 13 členom. Belgicko, Fínsko, Lotyšsko a Luxembursko ešte rokujú o schválení referenčných rámcov.

„Nie sú to preteky, ide hlavne o kvalitu,“ zdôraznil M. Janušek. A svoje tvrdenie podoprel pozitívnou správou o predbežnom schválení štyroch operačných programov: dopravy, informatizácie spoločnosti, regionálneho a technickej pomoci. Znamená to, že riadiace orgány môžu začať s výzvami pre potenciálnych žiadateľov. Tieto programy EK podporí v plánovacom období 2007 – 2013 sumou 5,7 mld eur. Na otázku, kedy začneme s uverejňovaním výziev, minister odpovedal: „Nerád by som sa ocitol v situácii, že ma nežičlivci opäť zoberú za slovo. Robili sme všetko pre to, aby náš Národný strategický rámec bol Európskou komisiou akceptovaný do konca júla. Podarilo sa to o dva týždne neskôr. Teraz predpokladám, že s prvými výzvami začneme na prelome mesiacov september – október.“

Marian Janušek na žiadosť novinárov informoval aj o aktuálnom stave prijímania zvyšných siedmich operačných programov. Na rokovaní s popredným predstaviteľom EK Josém Palma Andrésom 7. augusta v Bratislave dolaďovali záverečné pripomienky a je predpoklad, že v priebehu októbra a novembra ich obe strany postupne administratívne zúradujú. Minister Marian Janušek potvrdil záujem spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom maximálne zúročiť investíciu, ktorá je vo vývoji SR ojedinelá. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja okrem priamych rokovaní bude súčasne školiť expertov, zverejňovať rozhodujúce dokumenty a zjednodušené formuláre na internete, monitorovať aktivitu regionálnych rozvojových agentúr, navyše organizovať priebežné kontroly aj audity, aby operatívne zistilo efektivitu implementácie.