Konkurencieschopné európske regióny vďaka výskumu a inovácii

  • Dátum: 5. 9. 2007

Výskum a inovácia zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení niektorých závažných problémov, ktorým čelí Európska únia, ako aj pri podporovaní modelu EÚ založeného na hospodárskom raste, sociálnej zodpovednosti a udržateľnom rozvoji.

Pre informáciu Vám prinášame dokument - oznámenie Komisie „KONKURENCIESCHOPNÉ EURÓPSKE REGIÓNY VĎAKA VÝSKUMU A INOVÁCII - Príspevok k väčšiemu hospodárskemu rastu a k zvýšeniu počtu a kvality pracovných miest“.