Prinášame Vám Mapu realizovaných projektov PO 2007 -2013

  • Dátum: 7. 3. 2011
  • Sekcia Tlačové správy

Centrálny koordinačný orgán pripravil pre návštevníkov portálu www.nsrr.sk novinku vo forme Mapy realizovaných projektov PO 2007 -2013. Mapa informuje o  úspešne realizovaných projektoch v programovom období 2007 – 2013, ktoré boli vybrané jednotlivými riadiacimi orgánmi operačných programov, zobrazených podľa miesta realizácie projektu a farebne rozdelených na jednotlivé kraje pre efektívnejšie zobrazenie dopadu pomoci fondov EÚ a vizuálne konkretizovanie konečných prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aktuálne obsahuje celkovo 200 projektov po celom Slovensku a priebežne bude rozširovaná o ďalšie projekty.

Mapa realizovaných projektov je zároveň interaktívna mapa s možnosťou výberu stupňa priblíženia jednotlivého regiónu/projektu, satelitného alebo mapového zobrazenia a poskytuje možnosť tlače, zdielania e-mailom a sledovanie pridania nových projektov prostredníctvom služby RSS. Jednotlivé projekty sú do mapy zapracovávané podľa polohy realizácie projektu, čo dáva možnosť detailného priblíženia na konkrétny región s prehľadom zrealizovaných projektov v blízkom okolí. Zároveň obsahuje aj možnosť stiahnutia Informačného listu projektu, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom projekte ako napr. finančný a časový rámec realizácie projektu, cieľ a dosiahnuté výsledky projektu a fotodokumentáciu.

Veríme, že táto novinka Vám pomôže uľahčiť a rozšíriť možnosti získavania informácií o pomoci z fondov Európskej únie.

Mapu môžete nájsť v ľavej časti menu alebo na tejto adrese: http://www.nsrr.sk/sk/mapa-realizovanych-projektov-po-2007-2013/