Zoznam schválených žiadostí o NFP - Výzva OP ŽP PO3-09-1

  • Dátum: 19. 10. 2009
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Životné prostredie

Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve OPŽP PO3-09-1 zo dňa 07.05.2009.

Zoznam môžete nájsť tu.