Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-15-

  • Dátum: 26. 1. 2016
  • Operačný program Životné prostredie

Webové sídlo www.opzp.sk bolo aktualizované o oznam:

-          Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-15-1

 

 Informáciu  o zverejnení nájdete v častiach:

-          „Aktuality“: http://www.opzp.sk/

-  „Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP: http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/