Diskusia Café Európa o čerpaní eurofondov na

  • Dátum: 20. 1. 2016
  • Operačný program Technická pomoc

Diskusia Café Európa o čerpaní eurofondov na Slovensku. Hosťami našej diskusie boli:
- Alena Sabelová (Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR)
- Dušan Chrenek (Vedúci ZEK v SR)