Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015

  • Dátum: 10. 12. 2015
  • Operačný program Životné prostredie

Usmernenia a informácie poskytovateľa

http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/